WÜRZBURG INTERNATIONAL BUSINESS FORUM 7’inci ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONFERANSI 23 - 24 Mayıs 2024, İstanbul
İnovasyon, Değer Yaratma ve Ekonomik Büyüme için Sosyal Girişimcilik

wibf_afis

Würzburg International Business Forum’un 7’inci Uluslararası İşletmecilik Konferansı (WIBF-IBC), Doğuş Üniversitesi'nin evsahipliğinde THWS (Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt), Doğuş Üniversitesi, GASMERC (SME Research & Cooperation), IHK Mainfranken ve TNCCS (Transnational Corporations Council of Studies) işbirliğiyle 23 - 24 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Yeni araştırmaların sonuçlarının tartışılmasını amaçlayan konferansın üç alt teması bulunmaktadır:

- Birinci alt tema: "Sosyal Girişimcilik"

- İkinci alt tema: "Girişimci Zihniyetin Özendirilmesi"

- Üçüncü alt tema: "Girişimcilik ve KOBİ'ler Odaklı Uluslararası İşletmecilik"

Konferans temalarının ayrıntıları "Bildiri Çağrısı" sayfasında bulunabilir.

Konferans, dünyanın farklı ülkelerinden gelen düşünce liderleri ve profesyonellerle bir araya gelerek bilgi ve fikir alışverişine imkan sağlamaktadır. Konferansta "ayrıntılı özet" (minimum 3 sayfa), "tam bildiri" ve "vaka çalışması" sunumları yapılabilmektedir. Kabul edilen tüm tam metin bildirilere ve ayrıntılı özetlere, Würzburg International Business Press tarafından yayımlanan ‘konferans bildirileri kitabında’ (ISBN numaralı elektronik kitap) yer verilmektedir.

Ayrıca, seçilen bazı metinler ilave revizyon-geliştirme ve değerlendirme sürecinden sonra bir derleme kitapta yayımlanacaktır. Würzburg International Business Press ve Doğuş Üniversitesi’nin birlikte yayımlayacakları bu kitap elektronik yayının yanı sıra basılacaktır.

Koronavirüs Pandemisi'nden bu yana, uluslararası işletmecilik konferanslarına "uzaktan" (online) katılmak da mümkündür. Başka bir deyişle, katılımcılar konferansa yüz yüze sunum yapabilecekleri gibi sunumlarını "uzaktan" (online) da yapabilirler. (Katılım bedelleri katılımın yerinde yüz yüze ya da uzaktan olmasına bağlı olarak değişmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen "Katılım Bedeli, Kayıt ve Ödeme" sayfasına bakınız. Başlangıçta online katılım bedeli ödeyen katılımcılar, daha sonra tercih ederlerse fark bedeli ödeyerek konferansa İstanbul’da yerinde katılabilirler.)

Bu yılki konferansın Türkiye’de olması sebebiyle, İngilizce bildirilerin yanı sıra Türkçe bildirilere de yer verilecek oturumlar düzenlenecektir. Dolayısıyla, Türkçe hazırlanmış bildiriler de değerlendirilmeye sunulabilir.

Ayrıca, konferansa Türk üniversitelerinden katılan akademisyenlerin katılım bedeli ödemeleri Türkiye koşullarına uygun düzeyde ve Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kayıt için;  https://wibf.thws.de/ibc-2024/fees-payment-and-registration/